Direct contact met een medewerker?

Voor zelfstandigen/KMO's

Wie kan beter de situatie van een zelfstandige ondernemer evalueren als een zelfstandige.

Wij treden immers op als zelfstandig, onafhankelijke makelaar. Niet gebonden aan één of andere maatschappij, niet gebonden aan strikte regels opgelegd door diensthoofden of een 'hoofdkantoor'.

Als zelfstandige bent u dag en nacht bezig met de uitbouw van uw zaak. Verzekeringen worden hierbij soms stiefmoederlijk behandeld.

Voor een zelfstandige zijn de verzekeringscontracten van essentieel belang, wij werken immers in een onbeschermde omgeving:

 • sociaal vangnet praktisch niet aanwezig
 • 'potje breken, is potje betalen'
 • enorme investeringen die blootgesteld worden aan allerlei gevaren
 • personeel die moet beschermd en gestimuleerd worden
 • privé patrimonium degelijk beschermen

In al deze situaties is de bijstand van uw verzekeringsmakelaar ONMISBAAR.

Verkeerde inschattingen of geminimaliseerde dekkingen, kunnen fatale gevolgen hebben.

LAAT BIJGEVOLG UW VERZEKERINGSPORTEFEUILLE OP TIJD NACHECKEN.

Welke extra services bieden wij aan onze Zelfstandige klanten die hun verzekeringen bij ons centraliseren?

 • jaarlijkse check-up van de verzekeringsportefeuille – u wordt hiertoe door ons verwittigd
 • 3-maandelijkse nieuwsbrief 'INZICHT' – gericht op uw privé-leven
 • nieuwsbrief KMO via internet / mail
 • bijstand bij expertises (zowel bij schade als bij inspecties naar het te verzekeren risico)
 • toegang tot ons netwerk van experten – specialisten voor een meer gespecialiseerd advies.
 • Mogelijkheid tot CHECK-UP van uw zaak of bedrijf door een onafhankelijk adviesbureau, dit zowel naar personeelsbeleid, opvolging, organisatie,...