Direct contact met een medewerker?

Schadegevallen

Voorkomen is beter dan genezen, maar als er toch iets gebeurt, weet dan dat u op Carrewyn kan terugvallen. Bij een verkeersongeval of brandschade staat u er niet alleen voor: wij nemen u dossier in handen en begeleiden u tot de finish.

Verkeersongeval:

Vul zo mogelijk steeds een aanrijdingsformulier in. Controleer van linksboven tot rechtsonder of alles degelijk is ingevuld. Zeer belangrijk is de schets. Vermeld op de schets de straatnamen, eventuele verkeersborden die belangrijk zijn (voorrangregeling).
Neem zo mogelijk foto’s ter plaatse – teken de voertuigen af op de weg als deze dienen verplaatst te worden.
Als er discussie ontstaat met tegenpartij: verwittig de politie. Meestal wordt geen PV opgesteld, ook de politie geeft de voorkeur om een aanrijdingsformulier in te vullen.
Zijn er gewonden: altijd politie verwittigen.
U kunt ook altijd ons kantoor opbellen – we kunnen u bijstaan – ook telefonisch – zo mogelijk en noodzakelijk, komt iemand ter plaatse.
Als het voertuig niet meer rijvaardig is, verwittig dan de BIJSTANDSDIENST die vermeld is op de groene kaart. Uw voertuig wordt naar de garage getakeld, u zelf naar huis.


Achteraf:
 

 • Breng het aanrijdingsformulier mee naar ons kantoor samen met de gegevens van de garage waar het voertuig zal hersteld worden.
 • Is tegenpartij geen motorvoertuig of een voertuig dat verzekerd is in het buitenland, vraag dan steeds een bestek in de garage van herstelling. Zo mogelijk een becijferd bestek.
 • Een vervangingsvoertuig wordt, in tegenstelling tot wat meestal wordt gedacht, ter beschikking gesteld door de hersteller. Een erkende hersteller heeft daartoe een overeenkomst met uw verzekeraar. Informeer vooraf of de hersteller erkend is.
 • Bespreek met ons de afhandeling van het dossier, hoe dient betaald te worden? Aan wie?
 • Goede afspraken – geen misverstanden.
 • Vraag steeds naar een nieuw aanrijdingsformulier voor in de wagen.

Schade BRANDVERZEKERING:
 

 • Neem de nodige maatregelen om verdere schade te voorkomen. Laat voorlopige herstellingen zo nodig uitvoeren.
 • Neem steeds foto’s, zeker als er voorlopige herstellingen worden uitgevoerd.
 • Verwittig ons kantoor telefonisch bij dringende dossiers – we zullen ter plaatse komen om de schade in eerste instantie te evalueren.
 • Vraag de nodige BECIJFERDE bestekken bij herstellers (bestekken waarop materialen en werkuren apart vermeld worden)
 • We spreken af voor de verdere afhandeling, aanstelling expert, aanstelling tegenexpert.
 • Vanaf dat moment kunt u steeds bij ons op kantoor terecht voor de afhandeling van uw dossier.
 • Als totaalklant bij ons kantoor kunt u er op rekenen dat uw makelaar aanwezig zal zijn op de expertise van uw schade – u staat er niet alleen voor.
 • Als het nodig is zullen we via uw aparte polis rechtsbijstand Privé-leven een tegen-expert aanstellen om u te helpen de schadeclaim op te maken en te verdedigen op de expertise.