Direct contact met een medewerker?

Ons aanbod

Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar hebben we toegang tot het gros van de Belgische en internationale markt voor:

COMFORT WONEN

 • Brandverzekering
 • Diefstalverzekering
 • All-risk waardevolle voorwerpen
 • Advies naar beveiliging van de woning
 • Nieuwbouw – alle bouwplaatsrisico’s

COMFORT AANSPRAKELIJKHEID

 • Gezinsaansprakelijkheid (Familiale)
 • Aansprakelijkheid paarden
 • Jachtverzekering
 • Polis huispersoneel (verplichte arbeidsongevallen)

COMFORT MOBILITEIT

 • Motorrijtuigenverzekering (Burg.aanspr.)
 • Volledige omnium of beperkte omnium
 • Verzekering bestuurder / verkeerspolis
 • Fietsverzekering (UNIEKE POLIS IN BELGIE)

COMFORT ASSISTANCE

 • Rechtsbijstand gezin en voertuigen
 • Bijstand voertuigen en gezin (reisbijstand)
 • Bijstand bij overlijden – dekking kosten

COMFORT VOORZORG –PENSIOEN

 • Pensioensparen / lange termijsparen
 • Vrij sparen via beleggingsfondsen
 • Jeugdsparen voor kinderen / kleinkinderen COMFORT PERSONEN
 • Hospitalisatieverzekering
 • Ongevallenverzekering (privé – verkeer)
 • Jeugd ongevallenverzekering COMFORT VRIJE TIJD
 • Fietsverzekering
 • Verzekering van uw plezierboot

COMFORT PATRIMONIUM

 • Verzekerd beleggen met kapitaalsgarantie TAK 21
 • Verzekerd beleggen via beleggingsfondsen TAK 23
 • Handgift aan kinderen / kleinkinderen
 • Successieplanning

COMFORT ZELFSTANDIGE

 • Aansprakelijkheid uitbating van de zaak
 • Gespecialiseerde waarborg rechtsbijstand
 • Bescherming handelszaak ( brand en aanverwanten )
 • Verzekering winstverlies
 • Gewaarborgd inkomen zelfstandige (ongevallenverzekering)
 • Arbeidsongevallen personeel
 • Belegging van vennootschapsgelden
 • Groepsverzekeringen personeel
 • Pensioen zelfstandige zaakvoerder ( IPT & VAPZ )